ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λίπανση με μεγάλη διάρκεια & υψηλή διεισδυτική ικανότητα.
Ειδικό γράσο σε υγρή μορφή που λιπαίνει με διάρκεια και προστατεύει τα μηχανικά εξαρτήματα. Διαθέτει πολύ υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Μετά την εφαρμογή, μετατρέπεται σε πάστα που είναι ανθεκτική και παραμένει σταθερή στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει σωστή λίπανση των κινούμενων μερών, όπως οι μεντεσέδες, τα μέρη του καθίσματος και άλλα δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Επίσης εμποδίζει τη φθορά από οξείδωση και τριβή.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την εφαρμογή, ανακινήστε καλά το δοχείο αρκετές φορές, προκειμένου να αναμειγνύεται το προϊόν ενδελεχώς.
Απλώστε το προϊόν σε μια επιφάνεια που έχει ήδη καθαριστεί από απόσταση περίπου 20 cm.
Αφήστε να ενεργήσει και αφαιρέστε το υπερβάλλων προϊόν με ένα στεγνό και καθαρό πανί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400 ml