ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
142030-GΡC125 08BB ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 42x27cm
142030-GΡC200 11BB ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 52x34cm
142030-GΡC250 13BB ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 59x38cm
142030-GΡC251 13AA ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 59x38cm
142030-GΡC300 15AA ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 62x42cm
142030-GΡC350 17AA ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 68x47cm